Naar inhoud

Praktisch

Leiders

e-mail

Meer info

Afspraken

Onze beweging, KSA Rooyghem, wil een jeugdbeweging zijn waar iedereen zich kan thuis voelen en uitleven, die een pedagogische en sociale verantwoordelijkheid uitdraagt op een eigentijdse manier en waar elk lid vooral zichzelf kan zijn zonder dwang, vooroordeel of discriminatie van welke aard dan ook. Op basis van deze visie, iedere paar jaar bijgeschaafd door de contemporaine leidingsploeg, hebben wij het volgende document opgesteld, waarin onze normen en waarden uiteengezet worden. De keuzes die dit document uitdraagt zijn weloverwogen en goed besproken, maar volgen daarom niet noodzakelijk het sociaal verwachte, maar eerder hetgeen past binnen een aangepast pedagogisch kader, dat jongeren creativiteit en inspiratie, overlevingstechnieken, samenwerking en samenhorigheid, vriendschap en progressiviteit, en maatschappij- en omgevingsbewust denken wil bijbrengen, gestoeld op een wederzijds respect tussen leden, leiders, ouders en maatschappij en afgestemd op de specifieke leeftijdsgroepen.

De volgende onderwerpen worden aangesneden als onderdeel van dit beleid: legale drugs, illegale drugs; multimedia, iPods, gsm’s, tablets, etc.; en communicatie en sociale media.

1. Afspraken rond roken, alcohol, drugs en multimedia.

Sinds enkele jaren is er in KSA Rooyghem een intern reglement i.v.m. het gebruik van legale en illegale drugs binnen onze jeugdbeweging. Naargelang het soort drug, en de leeftijd van de gebruiker zal er op een gepaste manier en in overeenstemming met de bovenstaande visie gereageerd worden.

Binnen onze visie zijn wij van het volgende van mening i.v.m. drugs en alcohol:

-              Dat wij het als KSA Rooyghem belangrijk vinden om binnen ons pedagogische verantwoordelijkheid een werking op te bouwen die kadert binnen de bestaande wetgeving en wij daarom deze wetgeving als kader hanteren.

-              Dat wij van mening zijn dat drugs het samenhorigheidsgevoel en de nodige samenwerking kan verstoren, mits een persoon onder invloed onvoorspelbaar kan gaan reageren, wat wantrouwen of momenten van onveiligheid kan opwekken. Hierdoor is druggebruik in KSA Rooyghem verboden en worden er grenzen afgebakend aan het gebruik van alcohol.

-               Dat is een middel waarmee men moet leren omgaan in kader van de te dragen verantwoordelijkheid. Hierdoor krijgt de leiding zelf de verantwoordelijkheid om zijn grens te bepalen en worden geen hoeveelheden opgelegd, maar wordt de regel opgesteld dat alcoholgebruik niet kan in bepaalde situaties wanneer hun voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid sterk speelt.

Roken, Alcohol en Drugbeleid

Multimedia beleid

Sociale Mediabeleid

Niet te missen

Luikse wafels

Wafelbak 31 oktober 2020

Enkel Online bestellen en afhalen aan ons lokaal!! Omwille van Crona leveren wij niet aan huis.

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles