Naar inhoud

Praktisch

Leiders

e-mail

Meer info

Sociale Media Beleid KSA Rooyghem

1.1                         Communicatie

1.1.1        Web 1.0

1.1.1.1       Website(s) KSA Rooyghem:

De website van KSA Rooyghem, www.ksarooyghem.be, heeft als hoofddoel, o.m. het informeren van en op de hoogte houden van ouders en leden van KSA Rooyghem.

Betreffende het open en publieke gedeelte van de website(s) van KSA Rooyghem:

Indien een ban foto’s op de website wil plaatsen worden de foto’s in de daarvoor voorziene individuele banpagina’s van de website geplaatst, echter wel na inzending voor en goedkeuring door een lid van het bondsteam. Ieder jaar wordt bij de inschrijving van het lid toestemming gevraagd aan de ouders, of indien het lid ouder is dan 18 jaar aan het lid zelf, om eventuele foto’s van hun kinderen of van zichzelf online te plaatsen. De banverantwoordelijke die instaat voor foto’s en internet gerelateerde zaken selecteert en dunt de foto’s op voorhand uit, waarbij rekening gehouden wordt met de aangekruiste clausules op de inschrijvingsformulieren en een zekere hoeveelheid gezond verstand als richtlijn. Bij het plaatsen van foto’s op de website, wordt steeds een nieuwsbericht geplaatst met bijhorend commentaar.

Het hoofddoel van de website in gedachten houdend is het belangrijk de banpagina’s up-to-date te houden, hiermee doelend op zowel Kalender, Verhalend kader, Nieuws als Foto’s. Bij alle wijzigingen en aanvullingen van de website moet steeds het doelpubliek, ouders en leden, voor ogen en rekening mee gehouden worden. Zorg dus o.m. voor een gekuist en (aan)gepast taalgebruik. Deze regels gelden ook voor eventuele andere websites die in naam van of gerelateerd aan KSA Rooyghem zouden aangemaakt worden.

Bij vragen of twisten i.v.m. de website van KSA Rooyghem, www.ksarooyghem.be, kun je je steeds richten tot het webteam.

Betreffende het gesloten en dus leidersgedeelte van de website(s) van KSA Rooyghem:

Indien de leiding, het barteam, de hernieuwers of een andere dienst van KSA Rooyghem foto’s van evenementen heeft die niet voor -16 leden, ouders of het algemene publiek bedoeld of zichtbaar horen te zijn, kunnen deze steeds in het leidersgedeelte geplaatst worden. Hiervoor is geen goedkeuring nodig van een lid van het bondsteam. Deze regels gelden ook voor eventuele andere websites die in naam van of gerelateerd aan KSA Rooyghem zouden aangemaakt worden.

De handleiding van de website van KSA Rooyghem, www.ksarooyghem.be, zal ook steeds beschikbaar zijn in de bibliotheek van KSA Rooyghem. Ieder werkjaar, op de eerste bondstaf van het werkjaar, zal de mogelijkheid aangeboden worden tot het opfrissen of uitleggen van de werking van de website, www.ksarooyghem.be.

Ter informatie en verrijking zijn alle documenten van KSA Rooyghem; materiaallijsten, banstafverslagen en andere; te vinden in het leidersgedeelte van de website van KSA Rooyghem, www.ksarooyghem.be.

 1.1.1.2       Nieuwsbrief:

De nieuwsbrief verschijnt enkele keren per jaar, de exacte frequentie hiervan wordt niet gespecifieerd en kan dus van tijd tot tijd gewijzigd worden. Ontvangers kunnen zich op elk moment uitschrijven, door de uitschrijvingsclausule die in de nieuwsbrief is ingebouwd. De bedoeling van de nieuwsbrief is het informeren van de ontvangers over de activiteiten van het werkjaar. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij het bondsteam en dus niet bij het Hallo-team.

1.1.1.3       Mail:

Een e-mail in naam van KSA Rooyghem of een specifiek onderdeel van de beweging  is bedoeld om ouders of leden te informeren over nakende activiteiten, evenementen of andere KSA Rooyghem gerelateerde zaken. Belangrijk hierbij is dat de leiding steeds let op taalgebruik en rekening houdt met de beleefdheidsregels van onze taal. Indien de ban mail gebruikt als vorm van uitnodiging, moet men hier de ouders goed over inlichten en duidelijke afspraken over maken. Dit wil zeker niet zeggen dat je niet meer binnen moet gaan.

1.1.2        Web 2.0:

1.1.2.1       Facebook

Foto’s

Ieder jaar wordt bij de inschrijving van het lid toestemming gevraagd aan de ouders, of indien het lid ouder is dan 18 jaar aan het lid zelf, om eventuele foto’s van hun kinderen of van zichzelf online te plaatsen. De banverantwoordelijke die instaat voor foto’s en internet gerelateerde zaken selecteert en dunt de foto’s op voorhand uit, waarbij rekening gehouden wordt met de aangekruiste clausules op de inschrijvingsformulieren en een zekere hoeveelheid gezond verstand als richtlijn. Indien foto’s op facebook geplaatst worden, wordt er een selectie gemaakt door de aangeduide verantwoordelijke die een aantal van de beste foto’s van de activiteit of het evenement bevat en wordt er in de beschrijving een link geplaatst naar de fotopagina van de KSA Rooyghem website, waar het volledige fotoalbum te vinden is.

Ieder werkjaar wordt er per ban een apart fotoalbum aangemaakt, volgens het sjabloon ‘BAN WERKJAAR’, vb. Pagadders 2012-2013. Voor elk groot evenement wordt er tevens een apart album aangemaakt met als titel: ‘Naam van het evenement’ ‘Jaar- of editie gerelateerde informatie’. Op het einde van het relevante werkjaar worden deze foto’s van dat werkjaar gearchiveerd in een album opgemaakt volgens het template: ‘Fotoarchief WERKJAAR’.

Toevoegen van leden:

Algemeen worden leden onder de 16 jaar niet toegevoegd als vriend door personen die in het leiderskader staan, dit om een zekere afstand tot de leden te bewaren en om het imago van KSA Rooyghem los te koppelen van het persoonlijke imago en leven van de individuele leden en leiding.

Groepen op facebook:

            Het hoofddoel van een facebookgroep is het informeren en het op de hoogte houden van leden, dit echter enkel als aanvulling op de informatie die op de website beschikbaar is. Per leeftijdsgroep (een groep die stimulering van de communicatie tussen leden en leiding als doel heeft), knapen, jonghernieuwers of aspiranten, wordt een lid van het bondsteam, bij voorkeur de banbegeleider van die ban toegevoegd aan de desbetreffende groep.  Deze werken samen met de leiding om het taalgebruik gepast te houden, cyberpesten te voorkomen en een goede werking van de groep te verzekeren, m.a.w. wees een goede huisvader.

Ieder werkjaar, aan het begin van het werkjaar, wordt een lijst voorgelegd van alle groepen en de bestuursleden van al die groepen, zowel leeftijds- als comitégroepen. Daarna wordt een lijst opgesteld met de nieuwe groepen en hun leden en de oude groepen worden, indien gewenst, verwijderd; dit om een wildgroei aan groepen te vermijden en in te perken. Alle verslagen en bestanden van de comités worden geüpload naar de website om de continuïteit te waarborgen.

Evenementen:

Algemene evenementen worden op “openbaar” gezet en zijn dus voor iedereen toegankelijk. Hernieuweractiviteiten en baravonden worden enkel in de leiding en hernieuwergroep aangemaakt, om een zekere discretie en privacy ten opzichte van de -16 leden te garanderen. In beide gevallen wordt steeds rekening gehouden met de doelgroep en kan reclame gemaakt worden via de pagina en links naar de website.

Gebruik:

We raden aan om de KSA Rooyghem pagina en eventuele banpagina's  frequent aan te vullen en te gebruiken voor progressieve en promotie gerelateerde doeleinden.

Rooyghem Pagina:

Per ban wordt idealiter één persoon aangeduid die als beheerder van de Rooyghem pagina functioneert. Indien een ban twee personen als beheerder wil, moet dit gemeld worden aan het bondsteam en wordt daar notie van gemaakt. Als er iets gepost wordt in naam van Rooyghem, worden de initialen van de beheerder na de post gezet, om een overzicht te houden op wie wat op de pagina geplaatst heeft. Een beheerder reageert enkel in naam van Rooyghem als het bericht, commentaar of de post de volledige bond aangaat, in alle andere gevallen wordt in eigen naam gereageerd op berichten en andere posts.

1.1.2.2       Twitter:

Voor Twitter-gerelateerde zaken zie het hierboven uitgestippelde beleid

[vorige] [menu]

Niet te missen

KSA en corona... Wat nu?

KSA en corona... Wat nu?

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles