Naar inhoud

Praktisch

Leiders

e-mail

Meer info

Roken, Alcohol en Drugbeleid KSA Rooyghem (2015)

1.1.                    Roken

1.1.1.  Kabouters, pagadders en jongknapen

Roken is totaal verboden (= nultolerantie). Indien de leiding iemand betrapt op roken of in het bezit zijn van rookwaren, wordt er eerst een praatje met het lid gedaan, vervolgens wordt er met de ouders hierover gesproken. Alle rookwaar wordt in beslag genomen, wordt NIET teruggegeven en vernietigd.

1.1.2.  Knapen en jonghernieuwers

Rookmiddelen verkopen aan -16 jarigen is bij wet verboden. Daarom hanteren wij de regel dat roken niet toegelaten is bij de KN/JHN. Er wordt echter geen klopjacht gehouden op rookmiddelen. De in beslag genomen rookwaren worden na het kamp/weekend/activiteit teruggegeven. Indien een knaap/jonghernieuwer betrapt wordt op roken of zijn rookwaar wordt gevonden, wordt er eerst met hem een gesprek gevoerd. De ouders worden hierbij niet betrokken.

Bij recidivisisme (herhaaldelijk gebruik, na 1ste waarschuwing) wordt gevraagd de (rug)zak(ken) leeg te halen tijdens kamp/wk/activiteit. De in beslag genomen rookmiddelen worden eventueel teruggegeven na een gesprek met de knaap/jonghernieuwer en zijn ouders, anders worden deze vernietigd.

Deze aanpak is steeds situatie afhankelijk, waarbij het gezond verstand van de verantwoordelijke leider nog steeds primeert en steeds rekening gehouden wordt met de bestaande visie en waarden van de beweging.

1.1.3.  Aspiranten, hernieuwers en leiding

Roken is NIET toegestaan  in de bar. (verbod op roken in openbare gebouwen) Roken is wel toegelaten op hernieuweractiviteiten op de daarvoor voorziene momenten, indien anders gespecifieerd. De leiding mag in geen geval roken tijdens activiteiten en waar de leden bij zijn.

Tijdens het eindkampvuur is het verboden te roken wanneer de jonghernieuwers nog niet naar hun terrein verhuisd zijn.

Hou er rekening mee dat je als leider een voorbeeldfunctie hebt t.o.v. jouw leden en dat dus het beleid en de visie van de bewegign steeds moet blijken uit je daden en handelen in KSA Rooyghem en in alle acties die zichtbaar zijn voor leden, ouders en ksa-gerelateerde personen.

1.2.                    Alcohol

1.2.1.  Kabouters, pagadders en jongknapen

Alcohol geven, schenken of verkopen aan -16 jarigen is bij wet verboden.

Alcohol is totaal verboden (= nultolerantie). Indien de leiding iemand betrapt op het drinken of in het bezit zijn van alcohol, wordt eerst een praatje met het lid hierover gedaan. Alle drank wordt in beslag genomen, niet teruggegeven en vernietigd. Bij dronkenschap worden ook de ouders ingelicht. Cafébezoek is voor deze leeftijd (zelfs onder toezicht van de leiding) verboden.

1.2.2.  Knapen

Alcohol geven, schenken of verkopen aan -16 jarigen is bij wet verboden. Indien de leiding iemand betrapt op het drinken of in het bezit zijn van alcohol(bier, wijn en sterke drank), wordt eerst een praatje met het lid hierover gedaan. Alle drank wordt in beslag genomen, NIET teruggegeven en vernietigd. Bij dronkenschap worden ook de ouders ingelicht.

1.2.3.  Jonghernieuwers

Alcohol geven, schenken of verkopen aan -16 jairgen is bij wet verboden. Indien de leiding iemand betrapt op het drinken of in het bezit zijn van alcohol (bier, wijn en sterke drank), wordt eerst een praatje met het lid hierover gedaan. Alle drank wordt in beslag genomen, NIET teruggegeven en vernietigd. Bij dronkenschap worden ook de ouders ingelicht.

Bij recidivisie (herhaaldelijk gebruik, na 1ste waarschuwing)  en na duidelijke afspraak met het lid dat bij herhaling hij zijn rugzak zal moeten leegmaken worden, wordt gevraagd de (rug)zak(ken) leeg te maken tijdens kamp/vk/activiteit. De in beslag genomen dranken worden NIET teruggegeven, vernietigd en er volgt een gesprek met de jonghernieuwer en zijn ouders.

In geen geval mag drank geschonken, aangeboden of verkocht worden aan -16-jarigen.

Er kan een cafébezoek met jonghernieuwers worden gedaan, op voorwaarde dat dit onder begeleiding van de leiders gebeurd en dat de bond dit betaald (bijv. inbegrepen in kampprijs). Hierbij dient rekening gehouden te worden dat er enkel betaald wordt voor normale consumpties. (normale consumptie is een frisdrank of gewoon pintje, (geen zware bieren)).

Er kan tijdens een kampvuurmoment een alcoholische consumptie genuttigd worden, op voorwaarde dat de leiding voldoende non-alcoholische alternatieven voorziet en op voorwaarde dat de kostprijs hiervan in de kampprijs verrekend zit.

De leiding dient ten allen tijde controle te houden op dit drankverbruik. Hierbij wordt aangeraden om een lijst bij te houden wie welke drank wil, de leiding gaat de drank halen, teneinde overgebruik te vermijden. Het is onnodig de jonghernieuwers iedere avond van drank te voorzien, hou dit voor de sfeermomenten of als afluiter van de dagactiviteit.

1.2.4.  Aspiranten, hernieuwers en leiding

Alcohol geven, schenken of verkopen aan -16 jarigen is bij wet verboden alsook het geven, schenken en verkopen van sterke drank aan minderjarigen. Het barteam ziet erop toe dat aspiranten die nog geen 16 zijn, geen alcohol nuttigen. Er wordt bij het begin van het werkjaar een infomoment voorzien om de ouders van de aspiranten in te lichten over ons beleid omtrent alcohol. Alcohol is toegestaan in de bar en op hernieuweractiviteiten, op de daarvoor voorziene momenten, indien de leiding hierin wil voorzien. De leiding mag echter geen alcohol drinken tijdens activiteiten en waar de leden bij zijn. Ook drinken voor een activiteit kan niet.

Tijdens het eindkampvuur is het verboden alcohol te consumeren wanneer de jonghernieuwers nog niet naar hun terrein verhuisd zijn.

Denk eraan dat je als leider een voorbeeldfunctie hebt t.o.v. jouw leden en dat dus het beleid en de visie van de beweging steeds moet blijken uit je daden en handelen in KSA Rooyghem en in alle acties die zichtbaar zijn voor leden, ouders en ksa-gerelateerde personen.

1.3.                    Illegale drugs

1.3.1.  Kabouters, pagadders en jongknapen

Drugs zijn totaal verboden. Indien de leiding iemand betrapt op het gebruik of bezit ervan, wordt er met het lid gesproken EN worden de ouders hierover ingelicht. De drugs worden in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. Eventueel kan de jongen uit de groep gezet worden.

1.3.2.  Knapen en jonghernieuwers

Drugs zijn totaal verboden. Indien de leiding iemand betrapt op het gebruik of bezit ervan, wordt er met het lid gesproken EN worden de ouders hierover ingelicht. De drugs worden in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. Eventueel kan de jongen worden uit de groep gezet.

1.3.3.  Aspiranten, hernieuwers en leiding

Drugs blijven verboden in onze jeugdbeweging (zelfs cannabis). Indien een minderjarige aspirant, hernieuwer of leider betrapt wordt op het gebruik of bezit hiervan, wordt er met het lid gesproken EN worden de ouders hierover ingelicht. De drugs worden in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. Het lid kan eventueel uit de groep en beweging gezet worden

Bij een meerderjarige aspirant, hernieuwer of leider wordt er een gesprek met de persoon zelf gevoerd, en wordt er een verwittiging gegeven. Indien het probleem zich een tweede maal voordoet, kan de persoon uit onze jeugdbeweging gezet worden.

 [Menu] [volgende]

Niet te missen

KSA en corona... Wat nu?

KSA en corona... Wat nu?

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles