Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

Het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS)

Het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS)

In vrijwel alle colleges van de vijf Vlaamse bisdommen waren rond 1900 Vlaamse katholieke studentenbonden actief. Zij werden geco√∂rdineerd door universiteitsstudenten in Leuven en werkten met Knapen uit de lagere humaniora en Kerels uit de hogere humaniora. Naast de collegebonden, keurmanschappen genoemd, waren er in de vakantieperiodes ook gemeentelijke of parochiale bonden, de zogenaamde 'verlofbonden'. Die structuur zullen we later ook bij KSA terugvinden. Vlaamsvoelende studenten uit Dudzele en omgeving sloten zich in de paasvakantie van 1924 bij deze AKVS-beweging aan. Die Dudzeelse AKVS-bond noemde zich 'Vlaamsch ende Vroom''Damme, Dudzele en omliggende' of 'De Blonde Noorderknapen'. Als verlofbond brachten zij collegestudenten en seminaristen uit Damme, Dudzele, Sijsele, Moerkerke, Oostkerke, Nieuwmunster, Lissewege, Koolkerke en Vivenkapelle samen. Zij namen het op voor de vernederlandsing van het openbare leven en van het onderwijs. Zij hielden voor elkaar spreekbeurten over Vlaamse auteurs, Vlaamse helden, missionarissen en voorvechters of over politieke thema's die de Vlaamse zaak raakten. Vaak hielden zij zangstondes of oefenden spreekkoren in. Soms organiseerden zij studentikoze acties zoals het lastig vallen van Franssprekende toeristen in Knokke.

De leden waren geabonneerd op de AKVS-tijdschriften De Vlaamsche Vlagghe en De Blauwvoet. In het kader van volksopvoeding speelden zij tijdens een vakantieperiode regelmatig toneel in het Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Met dat toneel probeerden zij in 1925 wat geld in het laatje te krijgen om een eigen AKVS-vlag te kopen. Dat mislukte. Daarom schilderden zij een eigen leeuwenvlag, die tot op vandaag bewaard wordt in Dudzele. Rond 1929 sloten een negental studenten uit Sint-Kruis zich aan, waaronder tweemaal drie broers; de Lootens en de Teerlyncks. Daarom zijn we ouder dan je denkt.

Niet te missen

KSA en corona... Wat nu?

KSA en corona... Wat nu?

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles