Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

KSA verliest aan populariteit

KSA verliest aan populariteit

Kende KSA West-Vlaanderen een enorme bloei tijdens de oorlogsjaren, toch wat ledencijfers betreft, in de naoorlogse jaren ging het haar niet zo goed. Er was vooreerst de verdenking van vermeende collaboratie omdat KSA'ers naar het Oostfront zouden getrokken zijn. Olie op het vuur was de gouwdag in Brugge van 15 april 1945. Zonder argwaan trokken honderden KSA'ers, ook uit Sint-Kruis, toen zingend en marcherend achter een Vlaamse vlag door de Brugse straten tot op de markt. Zij werden door meerdere toeschouwers uitgejouwd en hadden 's anderendaags in de pers een ware polemiek ontketend. De brochure 'Verraad, neen, weerstand!' werd massaal verspreid en moest de verdachtmaking ontkrachten dat KSA Duitsgezind zou zijn. In Sint-Kruis werden geen brochures verspreid, maar werd wel een 'volksavond' georganiseerd over de weggevoerden, waarop meteen toelichting gegeven werd over de houding van de KSA tijdens de oorlog en over het standpunt van de KSA t.o.v. de koningskwestie (mag koning Leopold III opnieuw zijn koninklijke functie opnemen?). Daar waren liefst 400 mensen op afgekomen.

Naast de dubieuze naam die KSA had gekregen, was er ook het feit dat KSA er niet in slaagde in te haken op de vernieuwde naoorlogse mentaliteit bij de jeugd. Die was duidelijk veranderd. Dat ervoer ook Dubois in zijn KSA en dat leidde hij af uit een diocesane enquĂȘte. Het conflict daarmee merk je niet alleen in de gewestverslagen, in de gouwtijdschriften en in de brieven van gouwproost Dubois zelf, maar ook in de plaatselijke banblaadjes. In het Sint-Kruise knapenblad De Noordster en in het nieuwe bondsblad De Rooiershoorn (1948 en 1949-1950) vind je kritische bemerkingen op de oubollige KSA-stijl. Enkele hernieuwers vonden het aanbod van de KSA duidelijk achterhaald. Dat was pijnlijk geuit tijdens het gewestkamp in Zutendaal, waar blijkens verslagen moeilijk gedaan werd rond de bedevaart naar Scherpenheuvel en overdadig alcoholgebruik was vastgesteld. In Sint-Kruis vonden de hernieuwers pingpong- en biljarttornooien interessanter dan het oubollige KA-gedoe. Het gewest greep in en splitste eind 1944 de jongste hernieuwers van de oudere. Meteen had je jonghernieuwers en hernieuwers.

Beide factoren, het imago en de mentaliteitswijziging bij de leden, deden de beweging geen goed, noch provinciaal, noch lokaal. De gouw daalde tot amper 4400 leden, terwijl hij er tijdens de oorlog meer dan 7000 had. Onze bond kreeg zijn ledenaantal tien jaar lang niet meer boven de dertig leden.

Wat het concrete KSA-leven betreft kan gerust gezegd worden dat het een gezellige groep was die trouw deelnam aan studiedagen, gouwdagen en gewestdagen en die verder de klassieke activiteiten aanbood: trektochten, kampdagen, atletiek- en voetbalwedstrijden, toneel, sterrenstoeten, bedevaart, bosspel, recollectie, enz ...

[vorige] [inhoud] [volgende]

Niet te missen

KSA en corona... Wat nu?

KSA en corona... Wat nu?

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles